Gemeentelijke voorzieningen voor Uitkeringsgerechtigden en anderen die van een minimum inkomen rond moeten zien te komen.

De gemeente heeft een belangrijke taak op het gebied van armoede-bestrijding. De Bijzondere bijstand – het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen en schuldhulpverlening zijn middelen om de armste inwoners te ondersteunen. Het armoedebeleid is er vooral op gericht om alle inwoners – en met name de kinderen – te laten meedoen met diverse activiteiten zoals sport en cultuur.


 

Collectieve ziektekostenverzekering           Link
• Tegemoetkoming Eigen Risico           Link
• Individuele Inkomenstoeslag           Link
• Kwijtschelding gemeentelijke belastingen           Link
• Regeling Duurzame Gebruiksgoederen           Link
• Vergoeding schoolkosten           Link
• Regeling Jeugd Cultuurfonds           Link
• Regeling Jeugd Sportfonds           Link
• Vergoeding Welzijnsactiviteiten           Link
• Gemeentelijke Schuldhulpverlening           Link

Alle links worden geopend in een nieuw tabblad, sluit dit af (kruisje) om terug te keren.


Algemeen:

Voor het verkrijgen van een Bijstandsuitkering moet u een aanvraag indienen bij het

Werkbedrijf Senzer te Helmond

             Link

Het Werkbedrijf Senzer bepaalt of u recht heeft op een bijstands-uitkering en hoeveel geld u krijgt.

Voor het verkrijgen van overige maatschappelijke ondersteuning waaronder het verkrijgen van Bijzonder Bijstand / algemeen maatschappelijk werk / vervoersvoorzieningen en mantelzorg moet u in contact treden met:

Centrum Maatschappelijke Dienstverlening van de gemeente Geldrop Mierlo     (CMD) 

 Link

Gemeente Geldrop Mierlo