Wij zijn de Cliëntenraad...... 

Laten wij ons eerst even voorstellen. Wij zijn de Cliëntenraad Participatiewet en Minima Geldrop-Mierlo (CPM).

Een cliëntenraad die zich inzet voor de belangen van Minima en voor anderen die financieel rond moet komen van een inkomen op bijstandsniveau.

Naast het geven van adviezen aan de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo zijn wij belast met het toezicht houden op de uitvoering van het beleid voor de Minima. 

Daar de gemeente Geldrop-Mierlo een deel van haar uitvoerende taak heeft ondergebracht bij het Werkbedrijf Senzer te Helmond behoort het ook tot de taak van de cliëntenraad toe te zien op de uitvoering door het Werkbedrijf Senzer.

Dat doen wij als individuele cliëntenraad CPM, maar ook in samenwerking met de cliëntenraden van de Peel 6.1 gemeenten.

Wij werken geheel onafhankelijk.