Header image

De Cliëntenraad Participatiewet en Minima (CPM) is een adviesraad aan het gemeentebestuur, verplicht ingesteld op grond van de Participatiewet. CPM behartigt de belangen van alle cliënten vanuit de Participatiewet en alle inwoners met een laag inkomen.

Een van de taken van de Cliëntenraad is het toezicht houden op de uitvoering van het beleid voor de Minima. Alleen u als Cliënt weet en ervaart hoe Senzer en de Gemeente u behandeld en bejegend. U ontvangt maandelijks via email een eenvoudige vraag van ons, waar wij een antwoord op hopen te krijgen.

CPM Geldrop-Mierlo heeft niet meer dan een adviserende en controlerende taak. Onze site geeft tevens tips over actuele zaken en de extra mogelijkheden die er zijn voor minima in onze gemeente. Meer info vindt u in het menu onder Minimaregelingen, Vrijwilligers Organisaties en hieronder bij UITGELICHTE BERICHTEN.

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies.